Energigården inbjuder till samarbete!

Energigården samarbetar med lantbrukare, teknikföretag, energikunder, entreprenörer och rådgivare/konsulter i Västra Götaland som är intresserade av att gå före i energiomställningen.


 

Energigårdens vision är ett fossilfritt lantbruk!


Västsvenska bönder vill minska sitt eget och samhällets beroende av fossila bränslen
! läs här>>
Bakgrundsinformation: Framtidsplan, här>>

  

 

 

 

 Energigården mars


14 mars styrgruppsmöte Energigården
 
Sök hjälp inom Innovationssuporten, läs mer här>>


Följ elproduktionen från solceller hos Valle Energi,
här>>

Glava Energy Center - Solmodulpark, här>>

Småskaliga eldning av åkerbränslen

Film, se här>>
Broschyr, här>>
Vill du få Energigårdens nyheter i din mailbox?

Anmäl dig här, info@energigarden.se

Hästgödsel och matavfall skall bli biogas i Göteborgsregionen

Energigården-Agroväst ska i samarbete med Hästföretagarna i Göteborgsregionen, Kungälv Energi, SP, Chalmers och Göteborgs Universitet genomföra en förstudie för att ge underlag för beslut om en investering i byggnation av en biogasanläggning i Göteborgsregionen. Där skall bl.a. möjligheterna till samrötning av matavfall med hästgödsel utredas...

Läs hela