Rapsolja

Rapsolja är en av våra vanligaste matoljor, särskilt här i Sverige där vi odlar mycket raps. Förutom matlagning, går rapsolja även fint att använda som fordonsbränsle och för uppvärmning.

Som fordonsbränsle
Vegetabiliska oljor används vanligen i dieselmotorer. I Sverige och Europa är den dominerande råvaran rapsolja som utvinns genom pressning och/eller extraktion av rapsfrön. Som drivmedel kallas oljan rapsmetylester (RME) den har egenskaper som gör att den efter mycket små förändringar kan användas i dieselmotorer. Nya dieselmotorer är ofta anpassade för RME, och kan driva både lätta och tunga fordon. Vid RME-drift är utsläppen av växthusgasen koldioxid 60-80 procent lägre än vid dieseldrift, beroende på odlingsmetoder.

Som eldningsolja
Det är även möjligt att konvertera vanliga oljebrännare för uppvärmning till rå kallpressad rapsolja, med hjälp av en konverteringsats. Genom satsen minskas viskositeten på de tjocka oljorna till samma som på mineraloljor, så att den kan förbrännas. De oljor som har hög flampunkt, såsom t.ex. rapsolja, har därmed god förbränning. Därigenom minskas sotningen i pannan och munstycken.